QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Quy định bảo mật

TỔNG QUAN

Công ty TNHH Freecracy Việt Nam (“freeC”) đóng vai trò là đơn vị thu thập và xử lý dữ liệu dựa trên thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin được thu thập từ Nhà tuyển dụng với nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng và thông tin cá nhân từ Người tìm việc được thể hiện trong hồ sơ ứng tuyển. freeC cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người dùng. Việc người dùng sử dụng website của freeC (freec.asia) đồng nghĩa rằng người dùng đã đồng ý tất cả các điều khoản trong Quy Định Bảo Mật này.

freeC THU THẬP THÔNG TIN

Để thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho người dùng, freeC thu thập thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho freeC khi truy cập freec.asia. freeC sử dụng thông tin này để hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu tuyển dụng hay tìm việc hoặc giúp freeC phân tích nhằm khắc phục các khuyết điểm và cải tiến dịch vụ, mang đến giải pháp tốt nhất cho người dùng. Thông qua quá trình đăng ký trực tuyến, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp cho freeC các dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email và bất cứ thông tin khác thể hiện tính đồng nhất. freeC cũng có thể lưu trữ thêm những thông tin quan trọng khác của người dùng.

freeC SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

Để có thể cung cấp giải pháp phù hợp cho người dùng, thông tin của người dùng sẽ được lưu lại, xử lý và tiết lộ bởi freeC theo các cách sau:

  • Để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển dụng, freeC kết hợp thông tin của người dùng với các cơ hội việc làm hoặc ứng viên tiềm năng tại freec.asia.

  • freeC gửi cho người dùng email thông báo, bất kể có sự đồng ý hoặc không đồng ý rõ ràng từ người dùng hay không. Những email này sẽ cung cấp cho người dùng các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng hoặc tìm việc. Người dùng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin cập nhật đó bất cứ lúc nào.

  • Thông báo cho người dùng các thông tin về tính năng, công cụ mới cũng như các sản phẩm và dịch vụ, thông tin thị trường liên quan đến các lĩnh vực ngành nghề mà người dùng đăng ký hoặc quan tâm.

  • Thực hiện các nghĩa vụ của freeC phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa người dùng và freeC.

freeC TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

freeC đảm bảo không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân, thông tin nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng freeC.asia, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp 1: freeC có thể tiết lộ thông tin trên nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu freeC tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm mục đích: (1) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (2) bảo vệ các quyền hay tài sản của freeC hoặc các công ty đối tác của freeC; (3) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (4) bảo vệ an toàn cá nhân của những người dùng hay cộng đồng.

  • Trường hợp 2: freeC có thể tiết lộ thông tin trên cho các nhà cung cấp của freeC để những nhà cung cấp này thực hiện các chức năng của họ. Ví dụ: tổ chức lưu giữ các máy chủ freeC.asia, phân tích dữ liệu, dịch vụ marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác,... Những nhà cung cấp này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của người dùng khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ nào khác.

  • Trường hợp 3: Nếu nhận được sự đồng ý từ người dùng, freeC sẽ tiết lộ các thông tin trên cho những trường hợp cần thiết nhằm hỗ trợ nhu cầu của người dùng. Ví dụ: nếu người dùng muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên freeC.asia, freeC có thể cung cấp thông tin liên hệ của người dùng cho bên thứ ba đó.

  • Trường hợp 4: freeC có thể dùng một số thông tin và hình ảnh của người dùng cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của freeC. Ví dụ: các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, các tài liệu khác liên quan đến freeC.

COOKIES và VIỆC freeC SỬ DỤNG COOKIES

Cookies là một tập tin nhỏ chứa chữ cái và số mà freeC lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng của máy tính của người dùng. Để điều chỉnh freeC.asia sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng, freeC sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cookies, để cho phép freeC phân biệt người dùng này với những người dùng khác trên freec.asia Bằng cách sử dụng cookies, freeC có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng khi người dùng sử dụng freec.asia, đồng thời cho phép freeC liên tục cải tiến freec.asia và dịch vụ. Cookies của freeC đã được thiết lập trong trình duyệt của freeC và freeC giả định rằng người dùng đồng ý việc sử dụng cookies liên tục trên freeC.asia. Người dùng có thể tắt một hoặc tất cả cookies, tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các ảnh hưởng không tốt (nếu có) xảy ra trong quá trình sử dụng freeC.asia.

CẬP NHẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Người dùng có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản đăng ký trên website bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập và điều chỉnh trực tiếp trên website. Tuy nhiên, loại trừ những thông tin đảm bảo tính xác thực tài khoản, khi muốn điều chỉnh, người dùng cần liên hệ bản quản trị website thông qua support@freec.asia để được hỗ trợ.

CÁC BIỆN PHÁP AN NINH

freeC có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của người dùng và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép. Người dùng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền tải thông tin an toàn. Thông tin cá nhân được truyền qua internet có thể bị chặn bởi một bên khác. freeC không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho freeC qua website này. Bằng cách sử dụng website này và nhập dữ liệu cá nhân của người dùng, người dùng chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro nếu có do đường truyền internet gây ra.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quy tắc Bảo mật này được coi là một phần và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Sử Dụng tương ứng của freeC. freeC có quyền sửa đổi Quy tắc Bảo mật bất kỳ lúc nào khi cần thiết. Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Quy tắc này sẽ được thông báo trên freeC.asia hoặc ứng dụng của freeC. Do đó, người dùng vui lòng kiểm tra định kỳ freec.asia hoặc ứng dụng của freeC để có thể được cập nhật thông tin mới nhất Việc người dùng sử dụng những freec.asia hoặc ứng dụng của freeC đồng nghĩa với việc chấp thuận bất kỳ quy tắc hiện hành nào do freeC đưa ra.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quy tắc này vui lòng gửi email đến địa chỉ: support@freec.asia hoặc gửi thư đến: Công ty TNHH Freecracy Việt Nam, tại Tòa nhà Bcons II, số 42/1, đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Did this answer your question?
😞
😐
😁